Η DIMCO LTD μια Κυπριακή εταιρεία, ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου 1966, με αρχική ειδίκευση στις πωλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού. Στην βιομηχανία φωτιστικών εισήλθε το 1976 όπου και παραμένει μέχρι σήμερα έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους προμηθευτές φωτισμού στην Κύπρο. Επίσης, η εταιρεία από το 2012 δραστηριοποιεί Τμήμα Έργων, το LEVEL Architectural Lighting το οποίο έχει αναλάβει την κατάρτιση και υλοποίηση μελετών αρχιτεκτονικού φωτισμού με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων
KOUVIDES
Show More
Show More
Χορηγοί

2017 © Copyright by Cyeea.