top of page

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΣΗΜΚ)

 

1. Σύσταση


1.1 Τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών (ΠΕ) διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

1.2 Οι Περιφερειακές Επιτροπές (ΠΕ) είναι οι εξής:

1.2.1 Περιφερειακές Επιτροπές

 

Λευκωσίας/Κερύνειας/Μόρφου

Λεμεσού/Πάφου

Λάρνακας/Αμμοχώστου

 

2. Συγκρότηση


2.1 Κάθε ΠΕ αποτελείται από ελάχιστο αριθμό 3 μελών και μέγιστο 10 μελών .Αν κατά την συγκρότηση της ΠΕ υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερόμενων για συμμετοχή τότε γίνεται στη πρώτη συνάντηση της ΠΕ ψηφοφορία για εκλογή των 10 .Οι υπόλοιποι σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων που εξασφάλισαν είναι επιλαχόντες .


2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτοβούλως, ή έπειτα από πρόταση της ΠΕ, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση μέλους που αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της ΠΕ.


2.3 Τα μέλη των ΠΕ θα αποδέχονται γραπτώς το διορισμό τους και θα δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους γίνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Διοικητικού Δικαίου.
 

2.4 Οι ΠΕ συγκροτούνται κατά την πρώτη συνάντηση τους ως εξής :
Πρόεδρος Επιτροπής

Αντιπρόεδρος (Αναπληρωτής Πρόεδρος ) Επιτροπής

Γραμματέας

Μέλη (Μέχρι 7) .
 

2.5 Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια για εκπροσώπηση με 10 τότε η επιτροπή δίνατε να λειτουργήσει και με λιγότερα μέλη αλλά όχι κάτω από 3.
 

2.6 Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον για συμπλήρωση των μελών Επιτροπής (τουλάχιστο 3) τότε η επιτροπή αναστέλλει την λειτουργία της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Λειτουργία 


3.1 Οι ΠΕ υποβάλλουν εντός ενός μηνός από το διορισμό τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το πρόγραμμα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον προγραμματισμό δράσης τους.
 

3.2 Οι ΠΕ συνεδριάζουν σύμφωνα με τα πρότυπα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
 

3.3 Στο έργο της η Επιτροπή δυνατό να υποστηρίζεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν κριθεί απαραίτητο είτε από τη επιτροπή είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο .
 

3.4 Μέλη του ΔΣ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες όλων των ΠΕ ως παρατηρητές.

 

4. Αρμοδιότητες Αξιωματούχων ΠΕ


4.1 Πρόεδρος :
4.1.1  Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.
4.1.2 Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.
4.1.3 Διευθύνει και συντονίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής
4.1.4 Γενικά φροντίζει για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Επιτροπής.
4.2 Αντιπρόεδρος (Αναπληρωτής Πρόεδρος):
4.2.1 Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του, ασκεί όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του.
4.2.2 Είναι υπεύθυνος και συντονιστής για τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια που διεξάγει ο Σύνδεσμος  στην περιφέρειά του.
4.3 Γραμματέας :
4.3.1 Κρατά πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς επίσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ετοιμάζει την ατζέντα των συνεδριάσεων.

4.3.2 Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ετοιμάζει κατά τον διορισμό το πρόγραμμα των συνεδριάσεων καθώς και την εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής .

 

5. Αρμοδιότητες ΠΕ


5.1 Οι ΠΕ είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο , τα επιστημονικά και άλλα γενικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην περιφέρειά τους, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του Συνδεσμου και γνωμοδοτούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο  βοηθούμενες από Συμβουλευτικές Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας αν απαιτείται .
 

5.2 Οι ΠΕ δεν έχουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης του Συνδέσμου στις περιφέρειες εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου .

 

6. Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου


6.1 Η κάθε ΠΕ – με ευθύνη του Προέδρου της  – υποβάλλει, τουλάχιστο ανά εξάμηνο, συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη του ΓΣ.


6.2 Το ΔΣ ενημερώνεται για το έργο κάθε Επιτροπής τουλάχιστο μία φορά το εξάμηνο.
 

6.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μέλη του από την οικεία περιφέρεια και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ως Συνδέσμους των ΠΕ με το Διοικητικό Συμβούλιο αν κρίνει αυτό απαραίτητο .

 

7. Θητεία ΠΕ


7.1 Η θητεία των ΠΕ είναι για 2 (δυο) έτη ,με αρχή της θητείας την αποδοχή διορισμού των επιτροπών από το Διοικητικό Συμβούλιο .

 

8. Επιφύλαξη

Το παρόν έγγραφο δύναται να τροποποιείται με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τον χαρακτήρα και το θέμα της κάθε Επιτροπής. 

bottom of page