top of page

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΣΗΜΚ)

 

2.1 Σύσταση


2.1.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζονται Επιτροπές για τη μελέτη ή εξέταση ειδικών τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και γενικά θεμάτων καθώς επίσης Περιφερειακές Επιτροπές όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο να δημιουργηθούν και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Συνδέσμου , όπως αυτά   καθορίζονται στο Άρθρο 3.9 ,10.5 του καταστατικού καθώς επίσης στον Περί Σωματείων Ιδρυμάτων Νόμο (57) του 1972 ,στους Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων κανονισμούς του 1973 έως το 1993 και οποιεσδήποτε άλλους σχετικούς νομούς και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.


2.2 Συγκρότηση


2.2.1 Οι Επιτροπές αποτελούνται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και από αριθμό μελών όπως καθορίσει και ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.


2.2.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτοβούλως, ή έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση μέλους που  αδικαιολόγητα απουσιάζει επί τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ή όπως αλλιώς αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.


2.2.3 Τα μέλη των Επιτροπών θα αποδέχονται γραπτώς τον διορισμό τους και θα δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους γίνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Διοικητικού Δικαίου.


2.3 Λειτουργία


2.3.1 Οι Επιτροπές υποβάλλουν, εντός ενός μηνός από τον διορισμό τους,  στο Διοικητικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των τακτικών τους συνεδριάσεων, τους στόχους και τον προγραμματισμό δράσης τους.


2.3.2 Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σύμφωνα με τα πρότυπα των συνεδριάσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου.


2.3.3 Στο έργο της η Επιτροπή δυνατό να υποστηρίζεται από  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διορίζεται για τον σκοπό αυτό.


2.3.4 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες όλων των Επιτροπών ως παρατηρητές.


2.4 Αρμοδιότητες Αξιωματούχων Επιτροπών


2.4.1 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής και γενικά φροντίζει για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της επιτροπής.


2.4.2 Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωσή τους, συντάσσει τις ενημερωτικές εκθέσεις πεπραγμένων της επιτροπής και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητάς του.


2.5 Αρμοδιότητες Επιτροπών


2.5.1 Οι Επιτροπές έχουν  εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ούτως ώστε τα σώματα αυτά να εξυπηρετούν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει ο Νόμος για τα θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.


2.5.2 Όπου το θέμα το απαιτεί, οι εισηγήσεις των Επιτροπών πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω αναφοράς σε Νόμους, Τεχνικούς Κώδικες, νομικές συμβουλές και διεθνή πρότυπα με την παρουσίαση των αναγκαίων εγγράφων ή με άλλους τρόπους που θα κρίνει η Επιτροπή πρόσφορους.


2.6 Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου


2.6.1 Οι Επιτροπές –με ευθύνη των Προέδρων τους– υποβάλλουν, τουλάχιστον ανά εξάμηνο και μέσα στα χρονικά πλαίσιά τους, συνοπτική έκθεση πεπραγμένων προς τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.


2.6.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται για το έργο κάθε Επιτροπής τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο.


2.6.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου ως Σύνδεσμο της Επιτροπής με το Διοικητικό Συμβούλιο .


2.7 Θητεία Επιτροπών


2.7.1 Η λειτουργία της Επιτροπής αρχίζει από τη σύστασή της μέχρι την κατάργησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.


2.8 Επιφύλαξη

Το παρόν έγγραφο δύναται να τροποποιείται με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τον χαρακτήρα και το θέμα της κάθε Επιτροπής. 

bottom of page