Εγκύκλιος προς τα μέλη του ΕΤΕΚ Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από εταιρείες περιορισμένηςευθύνης


Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό

διάστημα από την ψήφιση τον Ιούνιο του 2012 του περί ΕΤΕΚ νόμου που

ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών

εγκυκλίων επί του θέματος, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός ...

Για την λήψη του ενημερωτικού Δελτίου πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ


20201104_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02-20 ΕΤΕΚ - Άσκηση ε
.
Download • 537KB


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic